PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Práce s textem - Jet\Data_Text

Několik metod pro práci s textem, které jsou využívány platformou Jet, ale pochopitelně se mohou hodit i v aplikační prostoru.

Metoda Význam
public static removeAccents(
string $text
) : string
Z daného textu odstraní veškerou diakritiku. To znamená že znaky jako čšťď převede na cstd.
public static replaceData(
string $text,
array $data
) : string
Nahradí klíče v textu hodnotami z pole. Ukažme si to rovnou na příklad: $text 'Your name is %user_name% and your role is %user_role%.';
$data = [
    
'user_name' => 'Jára Cimrman',
    
'user_role' => 'Administrator'
];

$result Data_Text::replaceData($text$data);

//value of $result: 'Your name is Jára Cimrman and your role is Administrator'

Tuto metodu využívá například překladač
public static htmlSpecialChars(
string $input,
bool $encode_quotes=false
) : string
Postará se o zakódování potenciálně nebezpečných dat před jejich zobrazením v HTML.
Předchozí kapitola
Jet\Data_Image_Exception
Další kapitola
Práce se stromovou strukturou - Jet\Data_Tree