PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Db

Hlavní fasáda systému přímé práce s databázovým spojením. Hlavním smyslem třídy je držet seznam konkrétních spojení na databázi a případně i vytvářet ad hoc spojení nová.

Přehled metod

Metoda Význam
public static get(
?string $connection_name = null
):Db_Backend_Interface
Vrátí instanci určeného databázového spojení, se kterým je již možné provádět potřebné operace.
Parametry:
  • $connection_name
    Název databázového spojení (konfigurace), které chcete pro práci s databází použít. Pokud parametr není specifikován, pak je použito výchozí spojení.
public static getConfig(
): Db_Config
Vrátí definici hlavní konfigurace Db. Tedy ne konfiguraci jednoho konkrétního spojení, ale celou definici zahrnující všechna definovaná spojení, určení výchozího spojení (a případných dalších parametrů, pokud jsou definovány).
public static setConfig(
Db_Config $config
): void
Nastaví celou definici konfigurace Db. Tedy například všechna definovaná spojení, výběr výchozího spojení a podobně.
public static createConnection(
string $connection_name,
array $connection_config_data
): Db_Backend_Interface
Ad hoc vytvoří definici databázového spojení ne dle aplikační konfigurace, ale dle parametrů určených konvenčním způsobem - asociovaným polem.
Spojení s databází je rovnou inicializováno a je vrácena instance spojení - tedy lze rovnou provádět požadované operace.

Tato metoda je užitečná například pro nějaký jednoúčelový skript, kde se potřebujete například dočasně spojit s databází třetí strany a z různých důvodů nemusí být úplně vhodné dávat definici spojení do aplikační konfigurace.
Předchozí kapitola
Db
Další kapitola
Jet\Db_Backend_Interface