PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Db_Config

Definice hlavní konfigurace systému přímé práce s databázovým spojením. Konfigurace zahrnuje seznam databázových spojení a určuje které spojení je výchozí.

Přehled metod

Metoda Význam
public getConnections(
): Db_Backend_Config[]
Vrátí definici všech (nakanfigurovaných) databázových spojení.
public getConnection(
string $connection_name
): Db_Backend_Config|null
Vrátí definici konkrétního databázového spojení (určeného jeho názvem). Pokud takové spojení neexistuje, pak vrátí null.
public addConnection(
Db_Backend_Config $connection_configuration
): void
Přidá novou definici spojení do konfigurace.
public deleteConnection(
string $connection_name
): void
Odebere definici spojení z konfigurace.
public getDefaultConnectionName(
): string
Vrátí název výchozího spojení.
public setDefaultConnectionName(
string $default_connection_name
): void
Nastaví název výchozího spojení.
public static getConnectionsList(
string $driver_type_filter = ''
): array
Vrátí seznam spojení. Ne definic, ale pouze názvů spojení.
Parametr:
  • $driver_type_filter
    Umožňuje omezit výsledek na konkrétní typ databáze. Tedy například lze získat seznam všech spojení na MariaDB/MySQL a ostatní ignorovat.
Předchozí kapitola
Jet\Db_Backend_PDO
Další kapitola
Jet\Db_Backend_Config