PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Logger_Interface

Toto rozhraní definuje backend loggeru.

Metoda Význam
public log(
string $event_class,
string $event,
string $event_message,
string $context_object_id = '',
string $context_object_name = '',
mixed $context_object_data = [],
Auth_User_Interface|bool $current_user = false
)
Provede zalogování (tedy faktické uložení záznamu) události.
Parametry:
 • $event_class
  Třída / druh události.
 • $event
  Identifikátor události. Má se jednat o textovou konstantu, která jednoznačně identifikuje danou událost.
 • $event_message
  Textový popis události - čitelný pro uživatele. Může / má obsahovat i podrobnosti o události (např: 'Uživatel XXXX (id:123) se odhlásil')
 • $context_object_id
  ID objektu, kterého se událost týká. Tedy například pokud je událost úprava článku, tak tento parametr by měl mít hodnotu ID editovaného článku.
 • $context_object_name
  Uživatelem čitelný název objektu, kterého se událost týká. Například při editaci článku může mít tento parametr hodnotu titulku článku a podobně.
 • $context_object_data
  Libovolná kontextová data události. Jako příklad si opět vezměme editaci článku. Může to být klidně instance daného článku a do logu se tedy zaznamená jeho podoba po úpravě. Může tak například vzniknout i historie úprav a podobně.
 • $current_user
  Pokud je v době události přihlášen platný uživatel, pak je loggeru předána jeho instance. V opačném případě je předána hodnota false.
Předchozí kapitola
Logger - Jet\Logger
Další kapitola
Navigace