PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Backend

Úkolem backendu Jet DataModel je všechny ty definice entit i dotazů (mající podobu instancí objektů) převádět na SQL, kterému rozumí daná relační databáze. (Nebo se teoreticky ani nemusí jednat o SQL a relační databázi, ale to už moc odbočuji.) Zcela konkrétně backend na starosti toto:

 • Vytváření databázových tabulek na základě definic
 • Úpravu / aktualizaci databázových tabulek na základě definic
 • Vytváření a provádění dotazů INSERT
 • Vytváření a provádění dotazů UPDATE
 • Vytváření a provádění dotazů DELETE
 • Vytváření a provádění dotazů SELECT za účelem zjištění počtu záznamů
 • Vytváření a provádění dotazů SELECT za účelem nahrání dat
 • Převádění dat výsledku na datové typy připravené k předání instancím entit (přetypování dat)

Backend vždy musí dědit od abstraktní třídy Jet\DataModel_Backend a musí mít svou definici konfigurace, která dědí od třídy Jet\DataModel_Backend_Config. V referencích těchto tříd najdete další podrobnosti a to i možnost jak doplnit váš vlastní backend.

Jet DataModel aktuálně podporuje následující typy relačních databází:

 • MariaDB / MySQL
  De facto standard ... Zajímavým aspektem je možnost mít definováno jiné spojení k databázi pro zápis a jiné pro čtení dat (replikace a tak dále).
 • SQLite
  Ano, to je pro velký online projekt takřka nepoužitelné. Ale mám své dva soukromé projekty mající formu lokálních online nástrojů a tam je věc jako SQLite užitečná a "plnotučná" relační databáze by byla zbytečná - ne-li kontraproduktivní.

V experimentální a neveřejné formě existovaly (a na mém počítači stále existují) backendy pro:

 • ORACLE
 • MS SQL
Možná na ně někdy dojde, ale po zkušenostech a testech momentálně nevidím důvod, proč tyto relační databáze pro daný účel používat. Ovšem je možné podporu implementovat - to byl smysl experimentu.

Do budoucna zvažuji podporu PostgreSQL.

Předchozí kapitola
Práce se surovými daty
Další kapitola
Do hloubky