PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\IO_Dir

Důležitý rozdíl oproti běžnému použití samotných PHP funkcí je ten, že při selhání operace je vždy vyhozena výjimka Jet\IO_Dir_Exception.

Používá nastavení Jet\SysConf_Jet_IO::setDirMod() pro výchozí práva adresářů.

Metoda Význam
public static exists(
string $dir_path
): bool
Indikuje zda adresář existuje (a jedná se o adresář).
public static isReadable(
string $dir_path
): bool
Indikuje zda je adresář přístupný - čitelný.
public static isWritable(
string $dir_path
): bool
Indikuje zda je do adresáře možné zapisovat.
public static rename(
string $source_path,
string $target_path,
bool $overwrite_if_exists = true
): void
Přejmenuje / přesune adresář a to včetně obsahu (souborů a podadresářů).

Pokud je parametr $overwrite_if_exists = true a adresář na cílovém místě již existuje, pak je tento nejprve smazán a pak je nahrazen adresářem zdrojovým.

Pokud je parametr $overwrite_if_exists = false a adresář na cílovém místě již existuje, pak je vyhozena výjimka.

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
public static move(
string $source_path,
string $target_path,
bool $overwrite_if_exists = true
): void
Alias pro metodu rename.
public static copy(
string $source_path,
string $target_path,
bool $overwrite_if_exists = true
): void
Kopíruje adresář a to včetně obsahu (souborů a podadresářů).

Pokud je parametr $overwrite_if_exists = true a adresář na cílovém místě již existuje, pak je tento nejprve smazán a pak je nahrazen adresářem zdrojovým.

Pokud je parametr $overwrite_if_exists = false a adresář na cílovém místě již existuje, pak je vyhozena výjimka.

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
public static create(
string $dir_path,
bool $overwrite_if_exists = false
): void
Vytvoří adresář a nastaví jeho práva. Operuje rekurzivně. Tedy v případě neexistence vytvoří i nadřazené adresáře (rovněž včetně nastavení výchozích práv).

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
public static remove(
string $dir_path
): void
Smaže adresář a to včetně veškerého obsahu.

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
public static getList(
string $dir_path,
string $mask = '*',
bool $get_dirs = true,
bool $get_files = true
): array
Podle dané masky (parametr $mask - smysl stejný jako v OS) vrátí obsah (seznam souborů a podadresářů) daného adresáře. Je možné určit zda v seznamu chcete / nechcete adresáře (parametr $get_dirs) a soubory (parametr $get_files).

Seznam je vrácen v podobě asociovaného pole, kde klíčem je plná cesta a hodnotou název (souboru / adresáře).

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
public static getFilesList(
string $dir_path,
string $mask = '*'
): array
Podle dané masky (parametr $mask - smysl stejný jako v OS) vrátí seznam souborů v daném adresáři.

Seznam je vrácen v podobě asociovaného pole, kde klíčem je plná cesta a hodnotou název (souboru / adresáře).

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
public static getSubdirectoriesList(
string $dir_path,
string $mask = '*'
): array
Podle dané masky (parametr $mask - smysl stejný jako v OS) vrátí seznam podadresářů v daném adresáři.

Seznam je vrácen v podobě asociovaného pole, kde klíčem je plná cesta a hodnotou název (souboru / adresáře).

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku.
Předchozí kapitola
Jet\IO_File
Další kapitola
Db