PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Autoloader

Tato hlavní třída vše zastřešuje. Registruje loadery a především se stará o samotnou logiku nahrávání tříd.

Přehled metod

Metoda Význam
public static register(
Autoloader_Loader $loader
): void
Zaregistruje Loader.
public static initialize(
): void
Jak název napovídá, tak inicializuje Autoloader jako takový.

Metoda má být volána po registraci všech potřebných loaderů.
public static load(
string $class_name
): void
Hlavní metoda, která provádí faktické nahrání třídy (a také operace s keší).

Metodu samozřejmě nemusíte ručně volat, to se děje automaticky.
public static getScriptPath(
string $class_name,
?string &$loader_name=''
) : string|bool
Pomocná metoda, která nenahraje třídu, ale pouze určí kde se má nalézat. 

Parametr &$loader_name je reference. Tedy pokud potřebujete vědět, který loader určil umístění třídy, tak můžete použít právě tento parametr.

Návratová hodnota je cesta ke skriptu, který by měl na základě loaderů obsahovat danou třídu, nebo false a to v případě, kdy cestu nelze určit.
Předchozí kapitola
Jet\Autoloader_Cache_Backend_Files
Další kapitola
Debugging aneb ladění a potřebné nástroje