PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Db_Backend_PDO

Tato třída představuje aktuální výchozí backend přímé práce s databázovým spojením Jet Db. Plně implementuje rozhraní Jet\Db_Backend_Interface a využívá PHP PDO. K třídě náleží ještě třída Jet\Db_Backend_PDO_Config definující konfiguraci databázových připojení.

V praxi se v aplikačním prostoru nikdy nevytváří instance této třídy přímo, ale vždy přes metodu Jet\Db::get( $connection_name ), která dále využívá příslušnou továrnu.

Předchozí kapitola
Jet\Db_Backend_Interface
Další kapitola
Jet\Db_Config