PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\BaseObject_Interface_Serializable_JSON

Rozhraní pro třídy, jejichž instance musí být převoditelné do formátu JSON. Rozhraní rozšiřuje PHP rozhraní \JsonSerializable a přidává deklaraci vlastní metody toJSON: interface BaseObject_Interface_Serializable_JSON extends JsonSerializable
{
    public function 
toJSON(): string;
}

Předchozí kapitola
Jet\BaseObject_Interface_IteratorCountable
Další kapitola
Proč?