PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Db_Backend_Config

Jedná se o abstraktní třídu, od které musí dědit konkrétní implementace definice konfigurace databázového spojení v rámci systém přímé práce s databázovým spojením.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getDrivers(
) : array
Vrátí seznam možných ovladačů spojení - tedy typů podporovaných databázových serverů.
public getName(
) : string
Vrátí název databázového spojení.
public setName(
string $name
) : void
Nastaví název databázového spojení.
public setDriver(
string $driver
) : void
Nastaví typ ovladače databázového spojení (o jaký typ databáze se jedná).
public getDriver(
) : string
Vrátí typ ovladače databázového spojení (o jaký typ databáze se jedná).
public getUsername(
) : string
Vrátí uživatelské jméno pro spojení s databází.
public setUsername(
string $username
) : void
Nastaví uživatelské jméno pro spojení s databází.
public getPassword(
) : string
Vrátí heslo pro spojení s databází.
public setPassword(
string $password
) : void
Nastaví heslo pro spojení s databází.
public getDbname(
) : string
Vrátí název databáze.
public setDbname(
string $dbname
) : void
Nastaví název databáze.
public getHost(
) : string
Vrátí doménové jméno nebo IP databázového serveru.
public setHost(
string $host
) : void
Nastaví doménové jméno nebo IP databázového serveru.
public getPort(
) : int
Vrátí TCP port databázového serveru.
public setPort(
int $port
) : void
Nastaví TCP port databázového serveru.
public initDefault(
) : void
Nastaví výchozí hodnoty nově vznikajícího spojení podle typu databáze (např. výchozí TCP port a podobně).
public getEntriesSchema(
) : array
Podle typy databáze vrátí seznam konfiguračních hodnot, které jsou pro daný typ relevantní. A to v podobě asociovaného pole, kde klíčem je název konfigurační vlastnosti a hodnotou výchozí hodnota platná pro danou databázi.
public createForm(
string $form_name
) : Form
Dle definice vytvoří formulář pro nastavení daného spojení (například pro instalátor, konfiguraci a podobně).
Předchozí kapitola
Jet\Db_Config
Další kapitola
Jet\Db_Backend_PDO_Config