PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Db_Backend_PDO_Config

Třída představuje definici konfigurace výchozího backendu PDO v rámci systém přímé práce s databázovým spojením a dědí od abstraktní třídy Jet\Db_Backend_Config.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getDrivers(
) : array
Vrací seznam podporovaných (dle reálně intalovaných a aktivovaných PHP modulů) ovladačů spojení (tedy jaké typu DB jsou reálně podporovány systémem, kde aplikace běží).
public getDsn(
) : string
Vrátí DSN - Data Source Name. DSN je buď vygenerováno z ostatních konfiguračních hodnot (pokud jde o databázi přímo podporovanou v Jet), nebo DSN může být přímo nastaveno. Je možné se spojit i s jinými typy databází, než s těmi přímo podporovanými Jetem.
public setDsn(
string $dsn
) : void
Nastaví DSN - viz metoda getDsn
public getCharset(
) : array
Vrátí nastavení znakové sady spojení (pro databáze, kde je to podporováno).
public setCharset(
string $charset
) : array
Nastaví znakovou sadu spojení (pro databáze, kde je to podporováno).
public getUnixSocket(
) : array
Vrátí cestu k Unix socketu spojení (pro databáze, kde je to podporováno).
public setUnixSocket(
string $unix_socket
) : array
Nastaví cestu k Unix socketu spojení (pro databáze, kde je to podporováno).
public getPath(
) : array
Vrátí cestu k datovému souboru (pro databáze, kde je to podporováno).
public setPath(
string $path
) : array
Nastaví cestu k datovému souboru (pro databáze, kde je to podporováno).
mysql_getDnsEntries(
) : array
Vrátí data pro sestavení DSN pro MariaDB / MySQL.

Definováno v traitu Jet\Db_Backend_PDO_Config_mysql.
mysql_getEntriesSchema(
) : array
Vrátí konfigurační entity a výchozí hodnoty pro MariaDB / MySQL.

Definováno v traitu Jet\Db_Backend_PDO_Config_mysql.
sqlite_getDnsEntries(
) : array
Vrátí data pro sestavení DSN pro SQLite.

Definováno v traitu Jet\Db_Backend_PDO_Config_sqlite.
sqlite_getEntriesSchema(
) : array
Vrátí konfigurační entity a výchozí hodnoty pro SQLite.

Definováno v traitu Jet\Db_Backend_PDO_Config_sqlite.
another_getEntriesSchema(
) : array
Vrátí data pro sestavení DSN pro jiné databáze než ty aktuálně přímo podporované.

Definováno v traitu Jet\Db_Backend_PDO_Config_another.
Předchozí kapitola
Jet\Db_Backend_Config
Další kapitola
Chybové stránky - Jet\ErrorPages