PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Práce s obrázky - Jet\Data_Image

Třída je určena pro práci s obrázky ve smyslu jejich validace, změn velikosti a vytváření náhledů.

Metoda Význam
public __construct(
string $path
)
Na základě cesty provede konstruktor základní ověření obrázku (zda soubor existuje, je čitelný a jedná se o podporovaný typ obrázku) a načte si o obrázku informace (typ a rozměry obrázku).

V případě neúspěchu vyhazuje výjimku Jet\Data_Image_Exception.

Při práci s obrázky je tedy žádoucí operaci uzavřít do try{}catch.
public getPath(
) : string
Vrátí celou cestu k souboru obrázku.
public getDirectory(
) : string
Vrátí cestu k adresáři, kde se obrázek nalézá.
public getFileName(
) : string
Vrátí název souboru obrázku (bez adresáře).
public getWidth(
) : int
Vrátí šířku obrázku.
public getHeight(
) : int
Vrátí výšku obrázku.
public getImgType(
) : int
Vrátí číslo typu obrázku tak jak je zná a používá PHP.
public getMimeType(
) : string
Vrátí MIME typ obrázku.
public getImageQuality(
) : int
Pro účel dalšího zpracování nastavuje kvalitu obrázku (pro typy souborů obrázků, kde to má význam).
public setImageQuality(
int $image_quality
) : void
Vrací kvalitu obrázku nastavenou pro další zpracování.
public createThumbnail(
string $target_path,
int $maximal_width,
int $maximal_height,
?int $target_img_type=null
) : static
Vytvoří náhled - zmenšeninu obrázku o daných maximálních rozměrech se zachováním poměru stran a uloží jej na určenou cestu.

Typ výsledného obrázku může být zachován, nebo může být použita adekvátní PHP konstanta typu obrázku.

Výsledný obrázek vrátí v podobě instance třídy Jet\Data_Image a je tedy možné s výsledným obrázkem ihned dále operovat.
public saveAs(
string $target_path,
?int $new_width=null,
?int $new_height=null,
?int $target_img_type=null
) : static
Změní velikost obrázku na přesně dané údaje (neřeší poměry stran) a uloží jej na danou cestu.

Typ výsledného obrázku může být zachován, nebo může být použita adekvátní PHP konstanta typu obrázku.

Výsledný obrázek vrátí v podobě instance třídy Jet\Data_Image a je tedy možné s výsledným obrázkem ihned dále operovat.
Předchozí kapitola
Práce s datem a časem - Jet\Data_DateTime
Další kapitola
Jet\Data_Image_Exception