PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Práce s datem a časem - Jet\Data_DateTime

PHP samo o sobě disponuje skvělou třídou DataTime. Tu Jet plně využívá a třída Jet\Data_DateTime přímo dědí od PHP třídy \DateTime - umí tedy úplně to samé a do platformy Jet je plně integrována a je využívána například v ORM Jet DataModel. Skvělá PHP třída \DataTime je rozšířena jen minimálně, ale do budoucna nelze vyloučit další rozšíření (při zachování kompatibility).

Metoda Význam
public static now(
) : static
Vytvoří instanci a ihned nastaví aktuální datum a čas
public setOnlyDate(
bool $only_date
) : void
Nastavuje zda objekt reprezentuje pouze datum.
public isOnlyDate(
) : bool
Indikuje zda objekt reprezentuje pouze datum.
public toString(
) : string
Převede datum a čas na řetězec v ISO formátu Y-m-d\TH:i:s, neb Y-m-d pokud objekt reprezentuje pouze datum.

To je užitečné například při ukládání časového udaje do databáze, či jiného úložiště.
public __toString(
) : string
Objekt je možné přímo převádět na string. Při tom se volá metoda toString.
Předchozí kapitola
Práce s polem - Jet\Data_Array
Další kapitola
Práce s obrázky - Jet\Data_Image