PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Užiteční pomocníci pro práci s různými daty - Jet\Data

Jedná se o balík několika nezávislých tříd, které jsou nápomocné při řešení často se opakujících (a řekněme si že někdy i otravných) problémů. Všechny třídy jsou intenzivně využívány celou platformou Jet. Zde je jejich seznam:

Jet\Data_Array Usnadnění práce zejména s vícerozměrnými poli. Třída je vnitřně často využívána platformou Jet samotnou.
Jet\Data_DateTime De facto pouze zapouzdření PHP třídy DateTime a její integrace do platformy.
Jet\Data_Image Usnadnění typické práce s obrázky - validace, změn velikosti a vytváření náhledů.
Jet\Data_Text Několik užitečných metod pro práci s textem.
Jet\Data_Tree Velice užitečný nástroj pro práci s daty uspořádaných do stromové struktury.
Jet\Data_Paginator Třída usnadňující řešení klasických problémů se stránkováním dat a seznamů.
Jet\Data_Listing Základní třída na níž je možné stavět UI pro práci se seznamy dat včetně stránkování a filtrů.
Předchozí kapitola
Jet\Http_Headers
Další kapitola
Práce s polem - Jet\Data_Array