PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Translator_Dictionary

Tato třída představuje slovník překladače, tedy kolekci frází. Při běžném použití překladače se s touto třídou nesetkáte, protože celý překladač se používá přes fasádu - třídu Jet\Translator (Jet\Tr). Ovšem třídu je třeba znát pokud chcete proniknout do překladače pořádně a například si vytvořit vlastní backend.

Metoda Význam
public __construct(
string $dictionary = '',
Locale $locale = null
)
Vstupními parametry konstruktoru slovníku mohou být název slovníku a lokalizace do kterých slovník náleží.
public getLocale(
): Locale|null
Vrací lokalizaci do které slovník náleží.
public getName(
): string
Vrací název slovníku.
public getPhrases(
): Translator_Dictionary_Phrase[]
Vrací seznam frází patřících do daného slovníku.
public getTranslation(
string $phrase_txt,
bool $auto_append_unknown_phrase = true
): string
Vrací překlad dané fráze.

Pokud fráze není ve slovníku a je to povoleno parametrem $auto_append_unknown_phrase, pak frázi do slovníku přidá (jako nepřeloženou).

Pokud fráze není přeložena (a to i když již byla ve slovníku - ale nepřeložená), tak vrací původní frázi a ne její překlad.
public addPhrase(
Translator_Dictionary_Phrase $phrase,
bool $save_required = true
): void
Přidává instanci fráze do slovníku.
public saveRequired(
): bool
Indikace zda je / není nutné slovník uložit. Tedy zda došlo / nedošlo k jeho změně.
Předchozí kapitola
Jet\Translator_Backend_Default
Další kapitola
Jet\Translator_Dictionary_Phrase