PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Mailing_Email_Template

Třída pro práci s šablonami e-mailu - viz úvodní kapitola.

Metoda Význam
public __construct(
string $template_id,
string $sender_id=Mailing::DEFAULT_SENDER_ID,
Locale $locale=null
) :
Parametry:
  • $template_id
    ID šablony.
  • $sender_id
    ID odesílatele e-mailu.
  • $locale
    Volitelná lokalizace - pokud není specifikována, pak se použije aktuální.
public setViewDir(
string $view_dir
) : void
Nastaví volitelnou cestu k adresáři s view skripty dané šablony e-mailu.
public getViewDir(
) : string
Vrátí cestu k adresáři s view skripty a to buď nastavenou volitelnou cestu, nebo cestu danou systémovou konfigurací, lokalizací a ID šablony. Tedy určenou takto: SysConf_Jet_Mailing::getTemplatesDir()
       .
$this->locale.'/'
       
.$this->template_id.'/'
public getView(
) : MVC_View
Vrátí instanci view dané šablony.
public getTemplateId(
) : string
Vrátí ID šablony.
public getLocale(
) : Locale
Vrátí lokalizaci šablony.
public getSenderId(
) : string
Vrátí ID odesílatele.
public getSender(
) : Mailing_Config_Sender
Vrátí definici odesílatele.
public setVar(
string $key,
mixed $value
) : void
Nastaví volitelná data šablony. Fakticky jsou tato volitelná data předána view a ve view skriptech mohou být využita.
public getSubject(
) : string
Vygeneruje a vrátí předmět e-mailu.
public getBodyHtml(
bool $parse_images=true
) : string
Vygeneruje a vrátí HTML tělo e-mailu.
public getBodyTxt(
) : string
Vygeneruje a vrátí textové tělo e-mailu.
public getEmail(
) : Mailing_Email
Vygeneruje a vrátí celý e-mail. Ten je možné dále upravit (zejména doplnit přílohy) a odeslat.
Předchozí kapitola
Jet\Mailing_Email
Další kapitola
Jet\Mailing_Config