PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Mailing_Email

Třída reprezentuje e-mail, tedy konkrétní zprávu k odeslání. Třídu lze používat samostatně, ale primárně se předpokládá její použití v rámci celého subsystému posílání e-mailů ve spolupráci s šablonami.

Metoda Význam
public setSenderName(
string $sender_name
) : void
Nastaví jméno odesílatele.
public getSenderName(
) : string
Vrátí nastavené jméno odesílatele.
public setSenderEmail(
string $sender_email
) : void
Nastaví e-mail odesílatele.
public getSenderEmail(
) : string
Vrátí nastavený e-mail odesílatele.
public setTo(
array|string $to
) : void
Nastaví příjemce, nebo několik příjemců.
public getTo(
) : array|string
Vrátí nastavené příjemce.
public setToCopy(
array|string $to_copy
) : void
Nastaví příjemce v kopii, nebo několik příjemců v kopii.
public getToCopy(
) : array|string
Vrátí nastavené příjemce v kopii.
public setToHiddenCopy(
array|string $to_hidden_copy
) : void
Nastaví příjemce ve skryté kopii, nebo několik příjemců ve skryté kopii.
public getToHiddenCopy(
) : array|string
Vrátí nastavené příjemce ve skryté kopii.
public setSubject(
string $subject
) : void
Nastaví předmět e-mailu
public getSubject(
) : string
Vrátí nastavený předmět e-mailu
public setBodyTxt(
string $body_txt
) : void
Nastaví textový obsah (prostý text) zprávy.
public getBodyTxt(
) : string
Vrátí nastavený textový obsah (prostý text) zprávy.
public setBodyHtml(
string $body_html,
bool $parse_images=true
) : void
Nastaví HTML obsah zprávy. Pokud je parametr $parse_images true, pak v HTML najde reference na obrázky a připraví jejich vložení přímo do zprávy.

Pozor! Obrázky se musí nacházet v adresáři určeném systémovou konfigurací SysConf_Path::getImages()
public getBodyHtml(
) : string
Vrátí nastavený HTML obsah zprávy.
public addAttachments(
string $file_path,
string $file_name=''
) : void
Připojí soubor jako přílohu mailu.

Parametry:
 • $file_path
  Úplná cesta k souboru, který se má stát přílohou
 • $file_name
  Název souboru - přílohy. Volitelný parametr - pokud není určeno, tak je automaticky použit původní název souboru.
public getAttachments(
) : array
Vrátí seznam příloh v podobě asociovaného pole, kde klíč je název souboru - přílohy a hodnota je úplná cesta k souboru.
public addImage(
string $cid,
string $path
) : void
Přidá obrázek, který bude součástí e-mailu.
Parametry:
 • $cid
  Zástupné ID obrázku tak jak je reprezentován v HTML (src="cid:xxxxxxx").
 • $path
  Úplná cesta k souboru obrázku.
Metoda je primárně používána vnitřně při použití metody setBodyHtml, ale je možné ji použít samostatně, pokud se nechcete spoléhat na vnitřní systém vyhledávání obrázků v HTML těle zprávy.
public getImages(
) : array
Vrací seznam obrázků zprávy ve formě asociovaného pole, kde klíčem je cid obrázku a hodnota je úplná cesta k souboru obrázku.
public setCustomHeader(
string $header,
string $value
) : void
Nastavuje volitelnou SMTP hlavičku zprávu.
Parametry:
 • $header
  Název hlavičky.
 • $value
  Hodnota hlavičky.
public getCustomHeaders(
) : array
Vrací nastavené volitelné SMTP hlavičky zprávy ve formě asociovaného pole, kde klíčem je název hlavičky a hodnotou její hodnota.
public prepareMessage(
?string &$message,
?string &$header
) : void
Sestaví samotný e-mail k odeslání. Tedy poskládá jeho tělo a připraví potřebné SMTP hlavičky. Obě hodnoty (tělo zprávy a hlavičku) vrací ve formě referencí.
public send(
) : bool
Odešle daný e-mail. Ve skutečnosti se jedná o volání: Mailing::sendEmail$this );
Předchozí kapitola
Jet\Mailing
Další kapitola
Jet\Mailing_Email_Template