PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Mailing_Config_Sender

Definice konfigurace představující odesílatele v rámci subsystému pro odesílání e-mailů.

Primárním smyslem konfigurace je držet seznam odesílatelů - viz úvodní kapitola.

Metoda Význam
public getEmail(
) : string
Vrátí e-mail odesílatele
public setEmail(
string $email
) : void
Nastaví e-mail odesílatele
public getName(
) : string
Vrátí jméno odesílatele
public setName(
string $name
) : void
Nastaví jméno odesílatele
Předchozí kapitola
Jet\Mailing_Config
Další kapitola
Jet\Mailing_Backend_Abstract