PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Mailing_Config

Definice konfigurace subsystému pro odesílání e-mailů.

Primárním smyslem konfigurace je držet seznam odesílatelů - viz úvodní kapitola.

Metoda Význam
public getSender(
string $id
) : Mailing_Config_Sender|null
Na základě ID vrátí definici odesílatele.
public getSenders(
) : Mailing_Config_Sender[]|null
Vrátí všechny definice odesílatelů.
public addSender(
string $id,
Mailing_Config_Sender $sender_configuration
)
Přidá definici odesílatele.
public deleteSender(
string $id
)
Na základě ID smaže definici odesílatele.
Předchozí kapitola
Jet\Mailing_Email_Template
Další kapitola
Jet\Mailing_Config_Sender