PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Mailing_Backend_Default

Výchozí backend pro posílání mailů dědící od abstraktní třídy Jet\Mailing_Backend_Abstract.

Metoda Význam
public sendEmail(
Mailing_Email $email
) : bool
Odešle daný e-mail a vrátí true v případě úspěchu.

Pro odeslání použije standardní PHP funkci mail.
Předchozí kapitola
Jet\Mailing_Backend_Abstract
Další kapitola
Atributy - Jet\Attributes