PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Mailing

Metoda Význam
public static getConfig(
) : Mailing_Config
Vrátí instanci definice konfigurace.
public static getBackend(
) : Mailing_Backend_Abstract
Vrátí instanci backendu pro posílání e-mailů.
Pokud není nastven volitelný backend (viz metoda setBackend), pak vrátí instanci Mailing_Backend_Default.
public static setBackend(
Mailing_Backend_Abstract $backend
) : void
Nastaví volitelný backend pro posílání e-mailů.
public static sendEmail(
Mailing_Email $email
) : bool
Odešle daný e-mail
Předchozí kapitola
Posílání e-mailů
Další kapitola
Jet\Mailing_Email