PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Mazání

Definovanou entitu už máme vytvouřenou a uloženou. A co když jí naopak budeme potřebovat odstranit? Je to taktéž snadné: $article Content_Article::load$some_id );
$article->delete();

Jedná se o stejný princip jako při ukládání. Tedy i mazání se postará o subentity hlavní entity, nebo o subentity subentity.

Je možné mazat pouze subentitu (například určitou jazykovou mutaci článku a podobně).

Opět je dobré mít na paměti události - po smazání může být nutné například odstranit (nebo přesunout) soubory co měly s entitou kontext a podobně. Opět by měl být dodržen princip zapouzdření a metoda delete() by měla zařídit vše potřebné.

Stejně jako ukládání i proces mazání je SQL transakce (pokud to backend umí), do které je zahrnuto mazání všech případných subenetit. K nastartování transakce dochází automaticky, k ukončení také a k tzv. rollback při případném selhání rovněž.

Selhání mazání vyhazuje výjimku.

Předchozí kapitola
Ukládání
Další kapitola
Tvorba dotazů