PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\DataModel_Helper

Třída, která je využívána nástrojem Jet Studio a také CLI nástroji napomáhá s vytvářením databázových tabulek, či jejich aktualizací, na základě definice.

Fakticky se jedné o jednoduchou fasádu.

Přehled metod

Metoda Význam
public static getCreateCommand(
string $class
) : string
Vrací příkaz pro vytvoření databázové tabulky pro danou třídu - tedy zpravidla SQL kód.
public static create(
string $class
) : void
Provede vytvoření databázové tabulky dané třídy dle definice.
public static getUpdateCommand(
string $class
) : array
Vrátí sadu příkazů určených k aktualizaci databázové tabulky dané třídy dle aktuální definice.
public static update(
string $class
) : void
Provede aktualizaci databázové tabulky dané třídy dle aktuální definice.
public static drop(
string $class
) : void
Odstraní databázovou tabulku dané třídy.
Předchozí kapitola
Jet\DataModel_Backend_Config
Další kapitola
Formuláře