PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Konfigurace platformy Jet

Jedná se o základní konfiguraci celé platformy. Tedy například adresářové struktury, URL a celé řada dalších věcí.

Konfiguraci tvoří sada primitivních tříd obsahujících statické vlastnosti a příslušné metody pro získávání hodnot (getter) a jejich nastavení (setter).

A proč je zvolen tento způsob? Původně jsem používal klasický způsob přes definování velkého množství konstant. Ale to se ukázalo jako nešťastné. Jednak relativně nepřehledné. Dále je nutnost ty konstanty definovat vždy - tedy mít skript s definicí množství konstant, které musíte definovat ať jsou relevantní či nikoliv. To nebylo to pravé ořechové. A také ten prostý fakt že konstanta je konstanta a tedy z principu již neměnná se ukázal jako limitující a vlastně znemožňující některé věci realizovat.

Žádný z těchto problémů se součaného řešení netýká.

Současné řešení má výchozí hodnoty už z principu a není nutné vždy vše nastavovat. Nastavujete jen to co nastavovat potřebujete, nebo co nastaveno být musí (například cesty k adresářům). 

Dále je konfigurace jasně rozdělena do tématických celků - dle jasně daného systému a řádu. 

Konfigurace se provádí například takto: SysConf_Jet_Debug::setDevelModetrue );
SysConf_Jet_Debug::setProfilerEnabledtrue );

SysConf_Jet_PackageCreator_CSS::setEnabledfalse );
SysConf_Jet_PackageCreator_JavaScript::setEnabledfalse );

SysConf_Jet_MVC::setCacheEnabledfalse );
SysConf_Jet_Autoloader::setCacheEnabledfalse );

SysConf_Jet_Translator::setAutoAppendUnknownPhrasetrue );

Seznam konfiguračních tříd

Třída Určení
SysConf_Jet_* Základní nastavení platformy v podobě sady tříd. Například zapíná / vypíná vývojářský režim, balíčkovače CSS a JS, znakovou sadu, časovou zónu, systémovou cache a celé řady dalších věcí.
SysConf_Path Nastavuje cesty ke všem systémovým adresářům.

Jedná se o povinné nastavení, které aplikace musí provést.
SysConf_URI Nastavuje URI k CSS, JS, obrázkům a základní (kořenovou) URI.

Jedná se o povinné nastavení, které aplikace musí provést.

Jak systém nastavit?

V základním uspořádaní aplikace je nastavení prováděno v těchto skriptech

Třída Konfigurační skript
SysConf_Jet_* ~/application/config/Jet.php
SysConf_Path ~/application/config/Path.php
SysConf_URI ~/application/config/URI.php

Ve těchto skriptech pochopitelně můžete dle libosti skriptovat. Například si vývojářský režim zapnout pouze pro určitou IP adresu, nebo obdobně zapnout profiler.

Předchozí kapitola
Konfigurace
Další kapitola
SysConf_Path