PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Cache_Redis

Obecný (abstraktní a sám o sobě nepoužívaný) backend keše využívající Redis

Metoda Význam
public static getRedisInstalled(
) : bool
Statická metoda, která kontroluje zda je k dispizici klientská třída \Redis a zda je tedy možné komunikovat s Redis serverem a tento backend použít.
public __construct(
string $host='127.0.0.1',
int $port=6379
)
Konstruktor na vstupu očekává parametry TCP spojení s Redis.
public connect(
) : bool
Připojuje se k Redis serveru. V případě neúspěchu (nebo pokud Redis prostě není k dispozici) vrací false. Nevyhazuje výjimky.
public isActive(
) : bool
Indikuje zda je tento backend k dispozici. Tedy zda je možné použít a zda se zdařilo spojení s Redis serverem. De facto volá metody connect.
public set(
string $key,
mixed $data
) : void
Zapíše záznam.
public get(
string $key
) : mixed
Přečte záznam. Pokud neexistuje, nebo je problém při čtení, pak vrací null.
public delete(
string $key
) : void
Smaže konkrétní záznam.
public deleteItems(
string $prefix
) : void
Smaže záznamy jejichž klíče začínají daným prefixem.
Předchozí kapitola
Jet\Cache_Files
Další kapitola
Jet\BaseObject