PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_tree

Renderer speciálního elementu zobrazujícího stromovou strukturu. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Přehled metod

Metoda Význam
public setData(
Data_Tree $data
) : void
Nastaví stromovou strukturu se kterou bude element pracovat.
public getData(
) : Data_Tree
Vrátí stromovou strukturu se kterou element pracuje.
public setSelectedId(
string $selected_id
) : void
Nastaví ID uzlu, který má být brán jako aktuálně vybraný.
public getSelectedId(
) : string
Vrátí ID uzlu, který je brán jako aktuálně vybraný.
public setRootId(
string $root_id
) : void
Nastaví ID uzlu, který má být považován za kořenový. Tedy je možné zobrazit pouze část stromové struktury.
public getRootId(
) : string
Vrátí ID uzlu, který je považován za kořenový.
public setShowAll(
bool $show_all
) : void
Nastavuje zda se má / nemá strom zobrazovat celý.

Pokud je hodnota false, pak se zobrazují pouze ty větve, které vedou k aktuálně vybranému uzlu.
public getShowAll(
) : bool
Indikuje zda se má / nemá strom zobrazovat celý.

Pokud je hodnota false, pak se zobrazují pouze ty větve, které vedou k aktuálně vybranému uzlu.
public setRendererNormal(
callable $renderer
) : void
Nastaví např. anonymní funkci, která má zobrazit popisek uzlu stromu, který není ani vybraný, ani otevřený.
Renderer je nutné nastavit.

Prototyp metody je: function( Data_Tree_Node $node ) : void {
     
//... ... ...
}
public setRendererSelected(
callable $renderer
) : void
Nastaví např. anonymní funkci, která má zobrazit popisek uzlu stromu, který je aktuálně vybraný.
Renderer je nutné nastavit.

Prototyp metody je: function( Data_Tree_Node $node ) : void {
     
//... ... ...
}
public setRendererOpened(
callable $renderer
) : void
Nastaví např. anonymní funkci, která má zobrazit popisek uzlu stromu, který je otevřený, ale není aktuálně vybraný.
Renderer je nutné nastavit.

Prototyp metody je: function( Data_Tree_Node $node ) : void {
     
//... ... ...
}
public getNodeRenderer(
Data_Tree_Node $node
) : callable
Pro daný uzel vrátí příslušný renderer podle stavu uzlu (vybraný, otevřený, nebo normální).
Používá se ve view skriptu.
public nodeFilter(
Data_Tree_Node $node
) : bool
Indikuje zda se daný uzel vůbec může zobrazit.
Používá se ve view skriptu.
public nodeSelected(
Data_Tree_Node $node
) : bool
Indikuje zda je daný uzel aktuálně vybraný.
Používá se ve view skriptu.
public nodeOpened(
Data_Tree_Node $node
) : bool
Indikuje zda je daný uzel aktuálně otevřený.
Používá se ve view skriptu.
Předchozí kapitola
Jet\UI_tabsJS_content
Další kapitola
AJAX - Jet\AJAX