PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_tabsJS_tab

Renderer jedné záložky / tabu v rámci elementu přepínání obsahu pomocí záložek. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Renderer agreguje další renderer pro vytvoření kontejneru obsahu patřícího pod danou záložku.

Použití: $tabs UI::tabsJS'create_menu_item_target_tabs', [
    
'tab_direct_mvc'  => Tr::_'MVC link' ),
    
'tab_direct_link' => Tr::_'Direct link' ),
]);
?>
<?= $tabs
->start() ?>

    <?= $tabs->tab'tab_direct_mvc' )->content()->start() ?>
        ... tab content ...
    <?= $tabs->tab'tab_direct_mvc' )->content()->end() ?>
    
    <?= $tabs->tab'tab_direct_link' )->content()->start() ?>
        ... tab content ...        
    <?= $tabs->tab'tab_direct_link' )->content()->end() ?>
    
<?= $tabs->end() ?>

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $id,
string $title
)
Parametry:
  • $id
    ID záložky
  • $title
    Titulek záložky
public getIsSelected(
) : bool
Indikuje zda je záložka vybrána.
public setIsSelected(
bool $is_selected
) : void
Nastavuje zda je záložka vybrána.
public getTitle(
) : string
Vrací titulek záložky.
public setTitle(
string $title
) : void
Nastavuje titulek záložky.
public content(
) : UI_tabsJS_content
Renderer obsahu záložky. Tedy kontejneru ve kterém má být obsah patřící pod danou záložku.
Předchozí kapitola
Jet\UI_tabsJS
Další kapitola
Jet\UI_tabsJS_content