PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_tabsJS

Renderer elementu přepínatelných záložek. Dědí od Jet\UI_Renderer_Pair

Každá záložka je reprezentována vlastním rendererem Jet\UI_tabsJs_tab.

Každá záložka musí mít své ID a titulek.

Použití: $tabs UI::tabsJS'create_menu_item_target_tabs', [
    
'tab_direct_mvc'  => Tr::_'MVC link' ),
    
'tab_direct_link' => Tr::_'Direct link' ),
]);
?>
<?= $tabs
->start() ?>

    <?= $tabs->tab'tab_direct_mvc' )->content()->start() ?>
        ... tab content ...
    <?= $tabs->tab'tab_direct_mvc' )->content()->end() ?>
    
    <?= $tabs->tab'tab_direct_link' )->content()->start() ?>
        ... tab content ...        
    <?= $tabs->tab'tab_direct_link' )->content()->end() ?>
    
<?= $tabs->end() ?>

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $id,
array $tabs,
?string $selected_tab_id=null
)
Parametry:
  • $id
    ID elementu.
  • $tabs
    Seznam záložek v podobě asociovaného pole, kde klíč je ID a hodnota titulek záložky.
  • $selected_tab_id
    ID aktivní záložky. Pokud není určeno, pak je vybrána první záložka.
public getTab(
string $id
) : UI_tabsJS_tab
Vrátí instanci konkrétní záložky na základě ID.
public tab(
string $id
) : UI_tabsJS_tab
Alias metody getTab.
Vrátí instanci konkrétní záložky na základě ID.
public getTabs(
) : UI_tabsJS_tab[]
Vrátí seznam všech záložek.
public getSelectedTabId(
) : string
Vrátí ID aktivní záložky.
Předchozí kapitola
Jet\UI_tabs_tab
Další kapitola
Jet\UI_tabsJS_tab