PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_tabs_tab

Renderer jedné záložky / tabu v rámci navigace pomocí záložek. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $id,
string $title,
callable $tab_url_creator
)
Parametry:
  • $id
    ID záložky / tabu
  • $title
    Titulek záložky
  • $tab_url_creator
    Funkce vytvářející URL na základě ID záložky.
public getIsSelected(
) : bool
Indikuje zda je záložka vybrána.
public setIsSelected(
bool $is_selected
) : void
Nastavuje zda je záložka vybrána.
public getTitle(
) : string
Vrací titulek záložky.
public setTitle(
string $title
) : void
Nastavuje titulek záložky.
public getUrl(
) : string
Vygeneruje a vrátí URL záložky.
Předchozí kapitola
Jet\UI_tabs
Další kapitola
Jet\UI_tabsJS