PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_tabs

Renderer reprezentuje navigaci pomocí záložek / tabů. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Každá záložka (tab) je reprezentována vlastním rendererem Jet\UI_tabs_tab.

Každá záložka (tab) musí mít své ID a titulek. Dále je nutné specifikovat vytvářeč - funkci která na základě ID záložky / tabu vygeneruje URL na kterou bude záložka / tab směrovat.

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
array $tabs,
callable $tab_url_creator,
?string $selected_tab_id=null
)
Parametry:
 • $tabs
  Seznam záložek v podobě asociovaného pole, kde klíč je ID a hodnota titulek záložky / tabu.
 • $tab_url_creator
  Funkce která vytvoří URL na základě ID záložky. Prototyp funkce je: function( string $tab_id ) : string {
        return 
  'somethoning'.$id;
  }
 • $selected_tab_id
  ID aktivní záložky. Pokud není určeno, pak je vybrána první záložka.
public getTab(
string $id
) : UI_tabs_tab
Vrátí instanci konkrétní záložky / tabu na základě ID.
public getTabs(
) : UI_tabs_tab[]
Vrátí seznam všech záložek.
public getSelectedTabId(
) : string
Vrátí ID aktivní záložky.
Předchozí kapitola
Jet\UI_messages_message
Další kapitola
Jet\UI_tabs_tab