PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_Renderer_Single

Obecná abstraktní třída rendererů nepárových UI elementů, která dědí od třídy Jet\UI_Renderer.

Přehled metod

Metoda Význam
public getViewScript(
) : string
Vrací název view skriptu pro zobrazení daného elementu.
public setViewScript(
string $view_script
) : static
Umožňuje nastavit volitelný název view skriptu pro zobrazení daného elementu.

Každý element si v konstruktoru nastaví výchozí hodnotu dle systémového nastavení. Metodu tedy není nutné používat, ale je možné ji používat pokud si pro specifický prvek přejete specifické zobrazení daného elementu.
public render(
) : string
Provede vygenerování HTML kódu pro daný element na základě aktuálního nastavení.
public __toString(
) : string
Element je možné přímo převádět na string, což vyvolá volání metody render.
public toString(
) : string
Alias metody render.
Předchozí kapitola
Jet\UI_Renderer
Další kapitola
Jet\UI_Renderer_Pair