PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_Renderer_Pair

Obecná abstraktní třída rendererů párových (majících začátek a konec) UI elementů, která dědí od třídy Jet\UI_Renderer.

Přehled metod

Metoda Význam
public getViewScriptStart(
) : string
Vrací název view skriptu pro zobrazení začátku daného elementu.
public setViewScriptStart(
string $view_script_start
) : static
Umožňuje nastavit volitelný název view skriptu pro zobrazení začátku daného elementu.

Každý element si v konstruktoru nastaví výchozí hodnotu dle systémového nastavení. Metodu tedy není nutné používat, ale je možné ji používat pokud si pro specifický prvek přejete specifické zobrazení daného elementu.
public getViewScriptEnd(
) : string
Vrací název view skriptu pro zobrazení konce elementu.
public setViewScriptEnd(
string $view_script_end
) : static
Umožňuje nastavit volitelný název view skriptu pro zobrazení konce daného elementu.

Každý element si v konstruktoru nastaví výchozí hodnotu dle systémového nastavení. Metodu tedy není nutné používat, ale je možné ji používat pokud si pro specifický element přejete specifické zobrazení daného elementu.
public start(
) : string
Provede vygenerování HTML kódu pro začátek daného elementu na základě aktuálního nastavení.
public end(
) : string
Provede vygenerování HTML kódu pro konec daného elementu na základě aktuálního nastavení.
Předchozí kapitola
Jet\UI_Renderer_Single
Další kapitola
Jet\UI_badge