PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_Renderer

Obecná abstraktní třída rendererů UI prvků - tedy základní třída od které dědí ostatní třídy elementů.

Přehled metod

Metoda Význam
public setId(
string $id
) : static
Volitelně umožňuje elementu nastavit ID. Výchozí stav je, že element žádné ID nemá.
public getId(
) : string
Vrací případné nastavené ID elementu.
public getViewDir(
) : string
Vrátí cestu ke kořenovému adresáři view skriptů elementů UI.

Výchozí cesta je určena systémovou konfigurací SysConf_Jet_UI a před použitím generování UI je nutné ji nastavit (například v inicializátoru báze).

public setViewDir(
string $views_dir
) : void
Nastavuje cestu ke kořenovému adresáři view skriptů UI elementů.

Viz metoda getViewDir.
public getView(
) : MVC_View
Vrátí připravenou a natavenou instanci view daného rendereru.

Každý jednotlivý renderer si drží svou instanci view. V případě potřeby je tedy možné pomocí této instance předávat view skriptů další parametry a hodnoty.
public addJsAction(
string $event,
string $handler_code
) : static
Umožňuje danému elementu přidat obsluhu událostí a volání JavaScript.
public getJsActions(
) : array
Vrátí nastavené obsluhy událostí. Viz metoda addJsAction.
public setBaseCssClass(
string $base_css_class
) : static
Nastavuje základní CSS třídu (nebo třídy - oddělené běžně znakem mezera) elementu.

Jelikož se jedná o záležitost vzhledu frontendu, tak má být toto volání prováděno ve view skriptu daného elemetu.
public getBaseCssClasses(
) : array
Vrací základní CSS třídy elementu. Viz metoda setBaseCssClass.
public addCustomCssClass(
string $class
) : static
Přidá jednu volitelnou CSS třídu elementu. Metodu je možné volat opakovaně - přidat tedy libovolný počet volitelných tříd.
public getCustomCssClasses(
) : array
Vrátí seznam volitelných CSS tříd. Viz metoda addCustomCssClass.
public getCssClasses(
) : array
Vrátí seznam všech CSS tříd, které elementu podle všech nastavení náleží. Seznam vrací v podobě pole.
public addCustomCssStyle(
string $style
) : static
Umožňuje v případě potřeby přidat elementu i volitelný CSS styl. Je možné volat metodu opakovaně.
public getCssStyles(
) : array
Vrátí seznam volitelných CSS stylů. Viz metoda addCustomCssStyle.
public setDataAttribute(
string $attr,
string $value
) : static
Umožňuje elementu nastavit data-atributy. Tedy: data-something="SomeValue".
public unsetDataAttribute(
string $attr
) : static
Ruší nastavení data-atributu. Viz metoda setDataAttribute.
public getDataAttributes(
) : array
Vrátí seznam všech nastavených data-atributu. Viz metoda setDataAttribute.
public setCustomTagAttribute(
string $attr,
string $value
) : static
Umožňuje nastavit libovolný atribut tagu daného elementu.

Metodu je možné používat ve view ve kterém se daný formulář zobrazuje.
public unsetCustomTagAttribute(
string $attr
) : static
Ruší volitelné nastavení atributu tagu elementu. Viz metoda setCustomTagAttribute.
public getCustomTagAttributes(
) : array
Vrátí aktuální volitelné nastavení atributů tagu elementu. Viz metoda setCustomTagAttribute.
public generateTagAttributes(
) : array
Podle aktuálního nastavení vygeneruje všechny atributy tagu elementu a vrátí je v podobě asociovaného pole.
public renderTagAttributes(
) : string
Podle aktuálního nastavení vygeneruje všechny atributy tagu elementu a rovnou vygeneruje řetězec, který je možné zobrazit.
Předchozí kapitola
Jet\UI
Další kapitola
Jet\UI_Renderer_Single