PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_messages_message

Renderer zprávy subsystému zpráv. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $class,
string $message,
string $context=''
)
Parametry:
  • $class
    Třída zprávy - rozlišení její podoby
  • $message
    Zpráva samotná
  • $context
    Kontext zprávy (volitelně)
public setIcon(
string $icon
) : static
Nastaví volitelnou ikonu zprávy.
public getIcon(
) : string
Vrátí nastavenou volitelnou ikonu zprávy.
public setClass(
string $class
) : static
Nastaví třídu zprávy.
public getClass(
) : string
Vrátí nastavenou třídu zprávy.
public setMessage(
string $message
) : static
Nastaví text zprávy.
public getMessage(
) : string
Vrátí text zprávy.
public setContext(
string $context
) : static
Nastaví kontext zprávy.
public getContext(
) : string
Vrátí nastavený kontext zprávy.
public setCloseable(
bool $closeable
) : static
Nastavuje zda je / není zpráva zavíratelná.
public getIsCloseable(
) : bool
Indikuje zda je / není zpráva zavíratelná.
Předchozí kapitola
Jet\UI_messages
Další kapitola
Jet\UI_tabs