PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_icon

Renderer ikony. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Výchozí implementace view používá fonty Font Awesome, ale pochopitelně ani to není pevně dáno.

Velikosti

Ikony samozřejmě musí mít nějaké velikosti. Ty mohou být interpretovány ve view jakkoliv, ovšem důležité je dodržet konzistenci UI. Můžete dodefinovat vlastní velikost, ty předdefinované jsou následující.

Konstanta Hodnota
UI_icon::SIZE_EXTRA_SMALLxs
UI_icon::SIZE_SMALLsm
UI_icon::SIZE_NORMALnormal
UI_icon::SIZE_LARGElg
UI_icon::SIZE_EXTRA_LARGExl
UI_icon::SIZE_ULTRA_LARGEul

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $icon
)
Parametr je název ikony z dané sady ikon.
public getIcon(
) : string
Vrátí nastavený název ikony.
public setSize(
string $size
) : static
Nastaví velikost ikony.
public getSize(
) : string
Vrátí nastavenou velikost ikony.
public setTitle(
string $title
) : static
Nastavuje titulek ikony.
public getTitle(
) : string
Vrací nastavený titulek ikony.
public setTag(
string $tag
) : static
Určí jaký HTML tag bude ikonu tvořit, pokud to má být jiný než výchozí HTML tag (span).
public getTag(
) : string
Vrátí jaký HTML tag má ikonu tvořit.
Předchozí kapitola
Jet\UI_dialog
Další kapitola
Jet\UI_dataGrid