PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_dialog

Renderer dialogu - modálního okna. Dědí od Jet\UI_Renderer_Pair.

Oproti běžnému párovému elementu (který má začátek a konec) má navíc oddělovač zápatí dialogu - oblasti určené pro tlačítka.

Ve výchozí implementaci view se opět jedná o využití Boostrap, ale i zde platí, že to není dogma.

Předdefinované velikosti

Konstanta Hodnota
UI_dialog::SIZE_SMALLsmall
UI_dialog::SIZE_DEFAULTdefault
UI_dialog::SIZE_LARGElarge
UI_dialog::SIZE_EXTRA_LARGEextra_large

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $id,
string $title,
string $size=UI_dialog::SIZE_DEFAULT
)
Parametry:
  • $id
    ID elementu - důležité, aby se s ním dalo operovat přes JavaSript
  • $title
    Titulek dialogu
  • $size
    Velikost dialogu - jedna z předdefinovaných konstant (nebo vaše konstanta)
public getViewScriptFooter(
) : string
Vrátí název view skriptu, který má na starosti oddělovač zápatí.
public setViewScriptFooter(
string $view_script_footer
) : void
Nastaví název view skriptu, který má na starosti oddělovač zápatí.
public getTitle(
) : string
Vrátí nastavený titulek dialogu
public getSize(
) : string
Vrátí nastavenou velikost dialogu
public footer(
) : string
Vyrenderuje oddělovač zápatí
Předchozí kapitola
Jet\UI_localeLabel
Další kapitola
Jet\UI_icon