PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_dataGrid_column

Tento subelement elementu UI_dataGrid má speciální úlohu. Samozřejmě se jedná o rederer, který má na starost konkrétní sloupeček přehledu dat.

Krom toho však představuje i definici tohoto sloupce. Tedy definuje nejen jaký bude mít sloupeček titulek, ale také jaké datový klíč bude ve sloupci zobrazen. V neposlední řadě také určuje zda lze / nelze podle daného sloupce data řadit a indikuje zda jsou data právě podle daného sloupce seřazená.

Dědí od Jet\UI_Renderer_Single

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
UI_dataGrid $grid,
string $name,
string $title
)
Parametry
  • $grid
    Grid do kterého sloupec náleží
  • $name
    Název sloupce - jeho identifikace a datový klíč.
  • $title
    Nadpis sloupce
public getGrid(
) : UI_dataGrid
Vrátí grid do kterého sloupec náleží.
public getName(
) : string
Vrátí název sloupce - jeho identifikaci a datový klíč.
public setRenderer(
callable $renderer
) : static
Důležitá metoda
Nastavuje rederer - tedy např. anonymní funkci, která se postará o zobrazení konkrétního obsahu daného sloupce a řádku.

Prototyp funkce je: function( array|object $row_itemint $row_index ) : void
{
     
//... ... ... 
    
echo $item->getSomeData();
     
//... ... ... 
}
public getRenderer(
) : callable
Vrátí renderer - viz metoda setRenderer.
public getTitle(
) : string
Vrátí nastavený titulek sloupce.
public setTitle(
string $title
) : static
Nastaví titulek sloupce.
public setAllowSort(
bool $allow_order_by
) : static
Nastaví zda je / není možné podle sloupce data řadit.
public getAllowSort(
) : bool
Indikuje zda je / není možné podle sloupce data řadit.
public isSortByAsc(
) : bool
Indikuje zda se podle daného sloupce data právě řadí - vzestupně.
public isSortByDesc(
) : bool
Indikuje zda se podle daného sloupce data právě řadí - sestupně.
Předchozí kapitola
Jet\UI_dataGrid
Další kapitola
Jet\UI_dataGrid_header