PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_button

Renderer obecného tlačítka. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Funkční typy tlačítek

Typ tlačítko ve smyslu jeho funkčnosti a parametry type HTML tagu button.

Konstanta Hodnota
UI_button::TYPE_BUTTONbutton
UI_button::TYPE_SUBMITsubmit
UI_button::TYPE_RESETreset

Druhy tlačítek z hlediska vzhledu

Předdefinované typy vychází z frameworku Bootstrap.

Ovšem mohou být interpretovány jakkoliv, stejně jako si můžete definovat další typy.

Konstanta Hodnota
UI_button::CLASS_PRIMARYprimary
UI_button::CLASS_SECONDARYsecondary
UI_button::CLASS_SUCCESSsuccess
UI_button::CLASS_DANGERdanger
UI_button::CLASS_WARNINGwarning
UI_button::CLASS_INFOinfo
UI_button::CLASS_LIGHTlight
UI_button::CLASS_DARKdark
UI_button::CLASS_LINKlink

Velikosti

Stejně jako vzhled i velikosti tlačítek vychází z frameworku Bootstrap.

I velikosti mohou být interpretovány ve view jakkoliv, případně si můžete dodefinovat vlastní velikost.

Konstanta Hodnota
UI_button::SIZE_LARGElg
UI_button::SIZE_NORMALnormal
UI_button::SIZE_SMALLsm
UI_button::SIZE_EXTRA_SMALLxs

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $label
)
Jediným parametrem je popisek tlačítka.
public setLabel(
string $label
) : static
Nastaví popisek tlačítka
public getLabel(
) : string
Vrátí popisek tlačítka
public setType(
string $type
) : static
Nastaví typ tlačítka (z hlediska jeho funkčnosti).
public getType(
) : string
Vrátí nastavený typ tlačítka (z hlediska jeho funkčnosti).
public setClass(
string $class
) : static
Nastaví třídu vzhledu tlačítka.
public getClass(
) : string
Vrátí nastavenou třídu vzhledu tlačítka.
public setSize(
string $size
) : static
Nastaví velikost tlačítka.
public getSize(
) : string
Vrátí nastavenou velikost tlačítka.
public setIcon(
string $icon
) : static
Nastaví ikonu tlačítka (název ikony, který je pak ve view interpretován).
public getIcon(
) : string
Vrátí nastavenou ikonu tlačítka.
public setOnClick(
string $onclick
) : static
Alias pro volání ->addJsAction('onclick'"alert('click');");
public setUrl(
string $url
) : static
Nastaví URL a tím se tlačítko stane fakticky odkazem ve vizuální podobě tlačítka.
public getUrl(
) : string
Vrátí nastavenou URL - viz metoda setUrl
Předchozí kapitola
Jet\UI_badge
Další kapitola
Jet\UI_button_create