PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI_badge

Renderer tzv. badge. Dědí od Jet\UI_Renderer_Single.

Badge musí mít definován typ, podle něhož se určí barevnost a případně další aspekty vzhledu. Jsou předdefinovány následující typy (ale pochopitelně je možné udělat si typy vlastní):

Předdefinované typy

Konstanta Hodnota
UI_badge::PRIMARYprimary
UI_badge::SECONDARYsecondary
UI_badge::WARNINGwarning
UI_badge::INFOinfo
UI_badge::SUCCESSsuccess
UI_badge::DANGERdanger
UI_badge::LIGHTlight
UI_badge::DARKdark

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $type,
string $text
)
Parametry:
  • $type
    Typ badge - idedeálně konstanta - předefinovaná, nebo vlastní
  • $text
    Obsah elementu
public getType(
) : string
Vrátí typ
public getText(
) : string
Vrátí obsah elementu
Předchozí kapitola
Jet\UI_Renderer_Pair
Další kapitola
Jet\UI_button