PHP Jet Framework

rychle, jednoduše, přímo, bezpečně, efektivně
čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\UI

Metoda Význam
public static _(
string $text,
array $data=[]
) : string
Zastřešuje překlad obecných textů. Například pro komplexní element jako je dataGrid.

Samozřejmě volá překladač. Hlavním smyslem je sjednotit jaký slovník bude použit pro tyto obecné texty UI.

Výchozí slovník je Translator::COMMON_DICTIONARY.
public static setTranslatorDictionary(
string $translator_dictionary
) : void
Nastaví slovník překladače pro obecné texty UI. Viz metoda _.
public static getTranslatorDictionary(
) : string
Vrátí nastavený slovník překladače pro obecné texty UI. Viz metoda _.
public static button(
string $label=''
) : UI_button
Vytvoří renderer obecného tlačítka
public static button_save(
string $label=''
) : UI_button_save
Vytvoří renderer tlačítka "Uložit"
public static button_goBack(
string $label=''
) : UI_button_goBack
Vytvoří renderer tlačítka "Zpět"
public static button_edit(
string $label=''
) : UI_button_edit
Vytvoří renderer tlačítka "Upravit"
public static button_delete(
string $label=''
) : UI_button_delete
Vytvoří renderer tlačítka "Smazat"
public static button_create(
string $label
) : UI_button_create
Vytvoří renderer tlačítka "Vytvořit"
public static icon(
string $icon
) : UI_icon
Vytvoří renderer ikony
public static dialog(
string $id,
string $title,
string $size=UI_dialog::SIZE_DEFAULT
) : UI_dialog
Vytvoří renderer modálního dialogového okna
public static flag(
Locale $locale
) : UI_flag
Vytvoří renderer vlajky určité lokalizace.
public static locale(
Locale $locale
) : UI_locale
Vytvoří názvu určité lokalizace.
public static localeLabel(
Locale $locale
) : UI_localeLabel
Vytvoří titulku určité lokalizace.
public static tabs(
array $tabs,
callable $tab_url_creator,
string|null $selected_tab_id=null
) : UI_tabs
Vytvoří renderer záložkového / tabového navigačního elementu.
public static tabsJS(
string $id,
array $tabs,
string|null $selected_tab_id=null
) : UI_tabsJS
Vytvoří renderer elementu přepínatelných záložek / tabů.
public static badge(
string $type,
string $text
) : UI_badge
Vytvoří renderer tzv. badge.
public static tree(
Data_Tree $data
) : UI_tree
Vytvoří renderer zobrazení stromové struktury.
Předchozí kapitola
Generování uživatelského rozhraní
Další kapitola
Jet\UI_Renderer