čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Debug_Profiler_Run_Block

Třída představuje běhový blok. Není předurčena k samostatnému použití, ale používá ji třída Jet\Debug_Profiler_Run (jedná se o subentitu).

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $label,
int $level,
?Debug_Profiler_Run_Block $parent_block = null
)
Konstruktor vše inicializuje a postará se i o hierarchii v rámci stromové struktury běhových bloků. 

Samotné volání konstruktoru (tedy vznik instance) zmanená zahájení bloku.
protected addChild(
Debug_Profiler_Run_Block $child
): void
Pro vnitřní použití - stromová hierarchie.
public setEnd(
?float $timestamp_end = null
): void
Ukončení bloku. 

Je možné z vnějšu určit čas (microtime - parametr $timestamp_end) kdy k ukončení došlo. Toho se používá při ukončení běhu aplikace pro ukončení všech otevřených bloků tak, aby čas ukončení byl u všech naráz uzavíraných bloků stejný a nebyl ovlivněn samotnou ukončovací operací a její režií.
public getIsRoot(): bool Indikuje zda se jedná o kořenový blok.
public getId(): string Každý blok musí mít identifikátor. Identifikátor je hash obsahující název bloku a čas (microtime) jeho startu.
public getIsAnonymous(): bool Indikuje zda se jedná o anonymní blok. Anonymní blok má sice svou vlastní třídu, ale tato třída dědí od této třídy.
public getBacktraceStart(): array Vrací backtrace začátku bloku.
public getBacktraceEnd(): array Vrací backtrace konce bloku.
public getLabel(): string Vrací název bloku.
public getChildren(
): Debug_Profiler_Run_Block[]
Vrací subbloky - tedy potomky bloku ve smyslu stromové hierarchie.
public getLevel(): int Vrací úroveň zanoření ve smyslu stromové hierarchie.
public getParentBlock(
): ?Debug_Profiler_Run_Block
Vrací rodičovský blok ve smyslu stromové hierarchie.
public getMemoryStart(): int Vrací kolik paměti bylo spotřebováno při startu bloku.
public getMemoryEnd(): int Vrací kolik paměti bylo spotřebováno při konci bloku.
public getMemoryUsageDiff(): int Vrací rozdíl využití paměti po provedení bloku.
public getMemoryPeakEnd(): int Vrací údaj o špičkovém využití paměti při startu bloku.
public getMemoryPeakStart(): int Vrací údaj o špičkovém využití paměti při konci bloku.
public getMemoryPeakDiff(): int Vrací rozdíl špičkového využití paměti po provedení bloku.
public getTimestampStart(): float Vrací čas (microtime) při startu bloku.
public getTimestampEnd(): float Vrací čas (microtime) při konci bloku.
public getDuration(): float Vrací dobu trvání běhu bloku.
public getSQLQueries(
): Debug_Profiler_Run_SQLQueryData[]
Vrací informace o SQL dotazech provedených v rámci bloku.
public SQLQueryStart(
string $query,
array $query_params
): Debug_Profiler_Run_SQLQueryData
Volá se před zahájením provádění SQL dotazu. 

Nikdy použito samostatně, ale vždy před fasádu Jet\Debug_Profiler.
public SQLQueryDone(
int $rows_count
): void
Volá se po provedení SQL dotazu. 

Nikdy použito samostatně, ale vždy před fasádu Jet\Debug_Profiler.
public message(
string $text
): void
Vloží zprávu a ladící informace do bloku. 

Nikdy použito samostatně, ale vždy před fasádu Jet\Debug_Profiler.
public getMessages(
): Debug_Profiler_Run_Block_Message[]
Vrátí zprávy a ladící informace z bloku.
public __sleep(): array Určeno pro serializaci a tedy ukládání.

V praxi nejsou ukládány vnitřní vlastnosti (určené pouze pro běh profileru), jejichž název začíná znaky __.
Předchozí kapitola
Jet\Debug_Profiler_Run
Další kapitola
Jet\Debug_Profiler_Run_Block_Anonymous