Jet\Debug_Profiler_Run_SQLQueryData

Třída třída představuje záznam o provedeném SQL dotazu. Není předurčena k samostatnému použití, ale používá ji třída Jet\Debug_Profiler_Run_Block a Jet\Debug_Profiler_Run (jedná se o subentitu).

Přehled metod

Metoda Význam
public __construct(
string $block_id,
string $query,
array $query_params
)
Konstruktor převezme zadané parametry, ale také si rovnou inicializuje údaje o paměti a čase. Instance má být vytvořena těsně před provedením dotazu - její vznik je brán jako začátek provádění SQL dotazu.

Parametry:
  • $block_id: ID běhového bloku ke kterému dotaz náleží - v praxi aktuálního bloku.
  • $query: Samotný dotaz
  • $query_params: Případné parametry SQL dotazu (zejména pokud se jedná o statement).
public setDone(
int $rows_count
): void
Informace o ukončení provádění SQL dotazu. $rows_count je počet řádek výsledků (SELECT), nebo počet ovlivněných řádek (např. UPDATE)
public getBlockId(): string Vrátí ID bloku do kterého SQL dotaz náleží.
public getBacktrace(): array Vrátí backtrace k místu, kde byl dotaz prováděn.
public getMemoryStart(): int Vrací kolik paměti bylo spotřebováno při startu dotazu.
public getMemoryEnd(): int Vrací kolik paměti bylo spotřebováno při konci dotazu.
public getMemoryUsageDiff(): int Vrací rozdíl využití paměti po provedení dotazu.
public getMemoryPeakStart(): int Vrací údaj o špičkovém využití paměti při startu dotazu.
public getMemoryPeakEnd(): int Vrací údaj o špičkovém využití paměti při konci dotazu.
public getMemoryPeakDiff(): int Vrací rozdíl špičkového využití paměti po provedení dotazu.
public getQuery(): string Vrací SQL dotaz.
public getQueryParams(): array Vrací parametry SQL dotazu (zejména pokud šlo o statement).
public getRowsCount(): int Vrací počet řádků výsledku (pokud jde o SELECT), nebo počet ovlivněných řádků (např. UPDATE).
public getTimestampStart(): float Vrací čas (microtime) při startu dotazu.
public getTimestampEnd(): float Vrací čas (microtime) při konci dotazu.
public getDuration(): float Vrací dobu trvání běhu dotazu.
Předchozí kapitola
Jet\Debug_Profiler_Run_Block_Message
Další kapitola
Lokalizace - Jet\Locale