Jet\BaseObject

Tato abstraktní třída slouží jako základ téměř všech tříd v rámci Jet.

Metoda Význam
public objectHasProperty(
string $property_name
) : bool
Indikuje zda má objekt / třída danou vlastnost.
public objectSetterMethodName(
string $property_name
) : string
Vrátí předpokládaný název setteru (metody která nastavuje hodnotu) dané vlastnosti.
public objectGetterMethodName(
string $property_name
) : string
Vrátí předpokládaný název getteru (metody která vrací hodnotu) dané vlastnosti.
public __sleep(
) : array
Připravuje objekt na serializaci a to tak, že automaticky vyřazuje všechny vlastnosti, jejichž název začíná znakem '_'.
public __get(
string $key
) : void
Ošetření přístupu k nedeklarovaným, nebo chráněným (protected,private) vlastnostem. Pokus o přístup k takovým vlastnostem vyvolá vyhození výjimky Jet\BaseObject_Exception.
public __set(
string $key,
mixed $value
) : void
Ošetření přístupu k nedeklarovaným, nebo chráněným (protected,private) vlastnostem. Pokus o přístup k takovým vlastnostem vyvolá vyhození výjimky Jet\BaseObject_Exception.
public __clone(
) : void
Pomáhá při klonování instance objektu a to tak, že pokud jsou vlastnosti objektu dalšími objekty, tak je také naklonuje.
public __debugInfo(
) : array
Viz magické metody PHP.

Připravuje instanci pro var_dump a to tak, že automaticky vyřazuje všechny vlastnosti jejichž název začíná řetězcem '__'.
Předchozí kapitola
Jet\Cache_Redis
Další kapitola
Jet\BaseObject_Exception