Úvod

Kolegyně a kolegové, děkuji že si čtete dokumentaci PHP frameworku Jet.

Jak říkal jeden můj skvělý učitel, tak není zas tak důležité vědět (myšleno všemožné nazpaměť), jako je podstatné hlavně chápat. Chápat principy, chápat pravidla a chápat proč je to a to právě tak. Chápat znamená snáze a lépe vědět. A proto se v dokumentaci budu snažit nejen popisovat co jak funguje, ale i proč to tak funguje. Kde to bude možné a vhodné, tak se budu snažit vysvětlit proč je to a to navrženo právě tak a tak.

A pevně doufám a věřím, že pak vám Jet zpříjemní a usnadní tu naší práci. Naší práci, která je velice zajímavá, často mnohem složitější a náročnější než si třeba i sami připouštíme a pro dnešní dobu velice důležitá.

Tak příjemné čtení :-)
Mirek Marek

Další kapitola
Co je to Jet?