Http

Pro práci s HTTP nabízí Jet dvě třídy. Jednu pro práci s požadavkem Jet\Http_Request a druhou pro práci zejména s HTTP hlavičkami odpovědi Jet\Http_Headers.

Smyslem obou tříd je samozřejmě usnadnit rutinní práci, ale třída Http_Request má relativně podstatný vliv na bezpečnost. Ve standardní konfiguraci totiž Jet zamezuje přímému přístupu k $_GET a $_POST. K datům se má přistupovat nepřímo a oněco bezpečněji právě přes Jet\Http_Request.

Krom toho je samozřejmě k dispozici několik dalších užitečných funkcí.

Předchozí kapitola
Jet\Auth
Další kapitola
Jet\Http_Request