Konfigurace

Každý systém a každá aplikace potřebuje nějakou konfiguraci - pochopitelně.  PHP Jet má dva hlavní systémy konfigurace.

SysConf - konfigurace platformy Jet

Jedná se o naprosto základní konfiguraci. Její určení je nastavit základní prostředí, cesty ke klíčovým adresářům, různé URL, ale především řadu dalších parametrů Jetu samotného.

Ve starších verzích Jetu bylo toto řešeno konvenční cestou - pomocí definice konstant. Ale časem se tato cesta ukázala jako neefektivní (konstanta je prostě neměnná, to může v různých situacích vadit, není možné v nich plně udržet pořádek a tak dále).

Z toho důvodu je systémová konfigurace řešená pomocí několika tříd a jejich statických metod.

Podrobnosti naleznete v příslušné kapitole.

Config - konfigurační systém aplikace

Konfigurace aplikace je již něco jiného než základní konfigurace platformy Jet. Předpokládá se u ní následující:

  • Možnost měnit konfiguraci aplikace jejím uživatelem. Např. při instalaci, nebo pomocí různých nástrojů v administraci.
  • Možnost konfiguraci aplikace jakkoliv definovat a rozšiřovat vývojářem aplikace - tedy vámi.
  • Snadný vývoj a tvorba instalátoru a konfiguračních nástrojů.
  • Rychlost! Však konfigurace je něco, co se nějakým způsobem zpracovává při každém požadavku. Nesmí to tedy mít velkou režii.

Souhrnně lze tedy říct, že konfigurační systém aplikace musí být velice flexibilní, mocný, ale ve své podstatě jednoduchý a rychlý. A takovým konfiguračním systémem Jet disponuje - zde se dočtete víc.

Předchozí kapitola
Základní uspořádání a výchozí adresářová struktura
Další kapitola
Konfigurace platformy Jet