AJAX - Jet\AJAX

Jedná se o velice malou, ale užitečnou třídu, která unifikuje a usnadňuje generování odpovědí na požadavky a operace poslané frontendem aplikace přes XHR.

Metoda Význam
public static commonResponse(
mixed $response_data,
array $http_headers=[],
int $http_code=200
) : void
Obecná odpověď ve formátu JSON

Parametry:
 • $response_dat
  Libovolná data, která budou převedena do formátu JSON. (Data samozřejmě musí být do JSON převeditelná, to znamená že třídy objektů musí implementovat PHP rozhraní JsonSerializable. To však všechny relevantní třídy v rámci Jet splňují.)
 • $http_headers
  Volitelné HTTP hlavičky odpovědi. Viz Jet\Http_Headers.
 • $http_code
  Vilitelný HTTP kód odpovědi. Viz Jet\Http_Headers.
public static operationResponse(
bool $success,
array $snippets=[],
array $data=[]
) : void
Strukturovaná odpověď na určitou operaci (například odeslání formuláře) ve formátu JSON

Parametry:
 • $success
  Indikuje zda operace proběhla / neproběhla úspěšně (bool).
 • $snippets
  Vygenerované části UI, které je nutné po operaci (ať byla úspěšná nebo ne - to není rozhodující) překreslit. Fakticky se jedná o pole obsahující kusy HTML a klíče tohoto pole jsou ID HTML elementů do kterých budou tyto kousky HTML umístěny. Příklad: Pokud je přes AJAX odesnán formulář a není validní, tak snippet může být onen formulář doplněný o hodnoty, ale i chybová hlášení, nápovědy a tak dále.
 • $data
  Libovolná data, která budou převedena do formátu JSON. (Data samozřejmě musí být do JSON převeditelná, to znamená že třídy objektů musí implementovat PHP rozhraní JsonSerializable. To však všechny relevantní třídy v rámci Jet splňují.)
Předchozí kapitola
Jet\UI_tree
Další kapitola
Keš - Jet\Cache