ORM DataModel

DataModel je ORM systém integrovaný do Jet. Definice ORM říká, že zajišťuje konverzi dat mezi relační databází a objektově orientovanou aplikací. Ta definice je přesná, ale já bych k tomu dodal, že to především opravdu hodně usnadňuje práci a zejména eliminuje tu práci, která je opravdu stále se opakující a otravná. Jet DataModel z daleka jen nezajišťuje konverzi dat mezi objekty a databází. I když je to funkce základní a důležitá, tak toho umí mnohem víc:

  • Nahlíží na celé sady entit jako na jednu velkou entitu - viz kapitola princip modelování a vnitřní relace a tyto větší celky propojovat pomocí vnějších relací.
  • Definice a datové modelování k tomu určeným nástrojem v rámci Jet Studia, které vám zásadním způsobem usnadní práci.
  • Generování formulářů na základě datových modelů. To není sice věc Jet DataModel, ale subsystému formulářů, ovšem v praxi je používáno oboje společně.
  • Možnost přímo vytvářet REST API nad datovými modely.
  • Je integrován backend pro MySQL / MariaDB, SQLite, PostgreSQL, MS SQL a pracuje se na podpoře Oracle.
  • Správně navrženou a vyvinutou aplikaci je možné provozovat na různých relačních databázích.
  • Pokud budete vytvářet modulární aplikace, tak Jet Studio nabízí možnost rovnou nad datovým modelem vygenerovat administrační modul pro správu dat (CRUD - prohlížení, přidávání, úprava a mazání dat včetně logování operací a kontroly oprávnění). Základ určité funkcionality tedy můžete mít hotový za pár minu - doslova a bez nadsázky.
  • Snadnější a velice efektivní tvorba dotazů.
  • Samozřejmostí je řada metod jak nahrávat data, včetně částečného nahrávání instancí či prací se surovými daty.
Předchozí kapitola
Hlavní třída modulu - Jet\Application_Module
Další kapitola
Princip modelování