čeština
Jak začít Dokumentace Ke stažení Kontakt Diskuze / Fórum Blog
Dokumentace

Jet\Debug_Profiler

Hlavní třída - fasáda celého subsystému.

Provádí inicializaci profileru a je to právě ta třída, jejíž metody má používat vývojář pro tvorbu běhových bloků a zpráv.

Přehled metod

Metoda Význam
public static enable(
   bool $log_SQL_queries,
   callable $saver,
   ?callable $displayer = null,
): void
Zapíná profiler. V praxi je používána kontrolerem mikroaplikace _profiler.

Parametry:
  • $log_SQL_queries: Má se provádět logování SQL dotazů?
  • $saver: callback, který uloží informace o běhu (např. do souboru).
    Prototyp funkce:   function(Debug_Profiler_Run $run) : void
  • displayer: callback, který se postará o nějaké zobrazení výstupu po ukončení běhu. Tedy například stavové lišty.
    Prototyp funkce:   function(Debug_Profiler_Run $run) : void
public static enabled(
): bool
Indikuje zda je / není profiler zapnutý
public static getLogSQLQueries(
): bool
Indikuje zda má / nemá profiler povolení zaznamenávat SQL dotazy
public static getRun(): Debug_Profiler_Run|null Vrátí informace o běhu (viz Jet\Debug_Profiler_Run). 
public static SQLQueryStart(
string $query,
array $query_params = []
): void
Tato metoda se volá před zahájením provádění SQL dotazu.

Metodu používá platforma Jet. Ale pokud je to nutné, může být použito i vývojářem aplikace např. v situaci, kdy jsou SQL dotazy prováděny zcela mimo Jet (např. nezávislou khihovnou)
public static SQLQueryDone(
int $rows_count = 0
): void
Tato metoda se volá po provedení SQL dotazu.

Metodu používá platforma Jet. Ale pokud je to nutné, může být použito i vývojářem aplikace např. v situaci, kdy jsou SQL dotazy prováděny zcela mimo Jet (např. nezávislou khihovnou)
public static message(
string $text
): void
Vytváří ladící zprávu v rámci aktuálního běhového bloku.
public static blockStart(
string $label
): void
Začíná (otevírá) běhový blok.
public static blockEnd(
string $label
): void
Končí (zavírá) běhový blok.
Předchozí kapitola
Jak funguje profiler (do hloubky)
Další kapitola
Jet\Debug_Profiler_Run