Jet\Data_Paginator_Exception

Výjimka stránkovače. Obsahuje následující chybové kódy:

class Data_Paginator_Exception extends Exception
{
    const 
CODE_DATA_SOURCE_IS_NOT_SET 1;
}
Previous chapter
Jet\Data_Paginator_DataSource
Next chapter
I/O